adsl

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

DSL

DSL of Digital Subscriber Line is een naam voor een datacommunicatietechniek die een hogere datasnelheid mogelijk maakt over een twisted pair-koperdraadverbinding. In het algemeen wordt voor deze verbinding een normale telefoonkabel gebruikt, die van de telefoon(wijk)centrale naar de gebruiker loopt. DSL bestaat in twee varianten: Asymmetrisch (ADSL), waar de zendsnelheid niet gelijk is aan de ontvangstsnelheid. Deze wordt vaak gebruikt voor breedbandig internet. Symmetrisch (SDSL), waar de zend- en ontvangstsnelheid gelijk zijn. Deze wordt behalve voor breedbandig internet ook vaak gebruikt voor bedrijfsnetwerken. In dat geval wordt een SDSL-verbinding gemaakt vanaf de bedrijfsvestigingen naar de wijkcentrales, waar dan via het ATM-netwerk van een internetprovider speciaal voor dat bedrijf een virtueel netwerk wordt opgezet. Er is immidels ook een nieuwe variant, VDSL, deze kan zowel in synchrone als in asynchrone modus gebruikt worden. xDSL is de verzamelnaam voor diverse DSL oplossingen zoals ADSL en SDSL.

ADSL 1

ADSL is in tegenstelling tot SDSL een asymmetrische DSL-variant. Dit vanwege zijn niet-symmetrische verdeling van de bandbreedte; voor upstream en downstream zijn verschillende bandbreedtes beschikbaar (bijv. 128 kbit/s voor uploaden en 2 Mbit/s voor downloaden). De maximale upstream is 1 Mbit/s, de maximale downstream 7,8 Mbit/s (vaak afgerond tot 8 Mbit/s). De afstand tot de wijkcentrale is maximaal rond 8 km. Bij langere afstand dan 4 km. neemt de snelheid en kwaliteit van het signaal snel af. Snelle varianten van ADSL zijn VDSL en sinds kort ook ADSL2 welke in een straal van 7km een maximale downstream van 20 Mbit/s behaalt en ADSL2+ dat een maximale downstream van 25 Mbit/s kan behalen, hierbij geldt ook weer dat bij een langere afstand van meer dan 1km tot de wijkcentrale het signaal van ADSL2(+) sterk afneemt. [bewerk] Functie Een ADSL-verbinding biedt toegang tot een ATM-netwerk. Zoals ADSL normaal geÔmplementeerd is, maakt het ADSL-modem een verbinding met een DSLAM via het ATM-netwerk van de telecomaanbieder aan de internetaanbieder. Over deze ATM-verbinding wordt vervolgens TCP/IP-verkeer getunneld. [bewerk] Splitter Een telefoonsplitter voor ADSLEen reeds aanwezige telefoonlijn wordt door een splitter in twee banden gesplitst: een voor de telefoongesprekken en een voor de internetverbinding. De splitter heeft hiervoor ook twee uitgangen: een voor de bestaande telefoonaansluiting (ISDN of PSTN) en een voor de ADSL-modem. Deze splitter is noodzakelijk om onderlinge interferentie tussen de ADSL modem en de telefoontoestellen te minimaliseren. [bewerk] Modem Een ADSL-modem is een toestel (of insteekkaart voor de computer) dat de verbinding legt tussen de splitter en de computer. De belangrijkste soorten zijn de ethernet-modem, de USB-modem en de PCI-insteekkaartmodem. De gebruikte modulaties zijn anders dan bij traditionele telefoonmodems, maar het digitale signaal wordt volgens dezelfde principes tot een analoog signaal gemoduleerd alvorens het op de lijn wordt gezet. Tegenwoordig wordt vaak een toestel gebruikt dat men kortweg "Router" noemt, maar dat in feite een combinatie is van volgende onderdelen: ADSL-modem Router (NAT-protocol) DHCP server DNS-server Hiermee kunnen er meerdere computers (in een thuisnetwerkje) op ťťn ADSL-aansluiting van Internet worden voorzien. [bewerk] Techniek Een normaal analoog telefoonsignaal heeft een frequentiebereik van 300 tot 3100 hertz en kan daar met een modem ongeveer 33 kbit/s overheen sturen en maximaal 56 kbit/s ontvangen. De gebruikte kabel naar de centrale kan vaak veel hogere frequenties aan, maar de demping is voor die frequenties niet gespecificeerd. Ook is de demping variabel naar gelang de kwaliteit en lengte van de kabel en de aanwezigheid van andere storingsbronnen (denk aan naastliggende aderparen). Het is dus niet mogelijk van te voren te bepalen hoe een signaal gemoduleerd moet worden om het hele bereik optimaal te benutten. ADSL verdeelt nu de frequentieband van 25,875 kHz tot 1104 kHz in vele kleine bandjes van 4,3125 kHz, en bepaalt voor elk van die bandjes de kwaliteit van de overdracht. Voor de te gebruiken transmissiesnelheid worden genoeg bandjes van voldoende kwaliteit uitgekozen en apart gemoduleerd. Zonodig wordt er tussentijds van bandje gewisseld als de omstandigheden dat vereisen. Ook kan het voorkomen dat er niet genoeg bandjes van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn; in dat geval kan de gevraagde snelheid niet gehaald worden. De splitter bestaat uit een relatief eenvoudig tweewegfilter dat de lage frequenties naar de analoge telefoonlijn stuurt en de hoge frequenties naar de ADSL-modem. [bewerk] Annex A, Annex B ADSL kan volgens de Annex A of volgens de Annex B methode op een telefoonlijn geplaatst worden. Annex A gebruikt iets meer bandbreedte, en wordt bijgevolg in de meeste landen toegepast op analoge telefoonlijnen. Omdat een ISDN lijn al een stuk van de door Annex A gebruikte bandbreedte in gebruik heeft, kan op een ISDN lijn enkel Annex B ADSL gebruikt worden. In BelgiŽ en Nederland wordt Annex A ADSL toegepast op analoge telefoonlijnen, en Annex B ADSL op ISDN telefoonlijnen. In Duitsland wordt enkel Annex B ADSL toegepast. Dit heeft het kleine nadeel dat er iets minder bandbreedte beschikbaar is voor ADSL (in feite is er een stukje ongebruikte bandbreedte wanneer men Annex B op een analoge telefoonlijn toepast), maar heeft als grote voordeel dat er slechts ťťn uitvoering nodig is van een ADSL modem (kan dus leiden tot lagere produktiekosten). Gebruikers die omschakelen van ISDN naar analoog (of omgekeerd, uiteraard) moeten dus geen nieuwe ADSL hardware aanschaffen.

Links

SDSL

SDSL, voluit Symmetric Digital Subscriber Line is een DSL-variant met datadebieten typisch voor E1 (72 tot 2320 kbit/s). SDSL loopt over een paar koperdraden, met een maximum bereik van ongeveer 3 kilometer. Het grootste verschil tussen ADSL en SDSL is dat SDSL dezelfde bandbreedte heeft upstream en downstream (symmetrisch), terwijl ADSL altijd een lagere snelheid upstream heeft (asymmetrisch). SDSL was nooit goed in een standaard beschreven tot G.SHDSL gestandaardiseerd werd door het ITU. SDSL wordt vaak verward met G.SHDSL. Verwarrend genoeg werd G.SHDSL in Europa gestandaardiseerd door het ETSI met dezelfde naam 'SDSL'. De ETSI-variant is compatibel met de ITU-T G.SHDSL-gestandaardiseerde regionale variant voor Europa. Apparatuur die SDSL ondersteunt is gewoonlijk gesloten apparatuur van een fabrikant, die enkel communiceert met SDSL-apparatuur van dezelfde fabrikant, of met apparatuur van andere fabrikanten die dezelfde DSL-chipset gebruiken. De meeste nieuwe installaties gebruiken G.SHDSL-apparatuur in plaats van SDSL.

ADSL2

ADSL is de afkorting van Asymmetric Digital Subscriber Line (ook bekend als Asymmetric Digital Subscriber Loop). Het is een standaard voor een digitale technologie die snellere datacommunicatie over een telefoonlijn van koperdraad toelaat. Daar de datasnelheid bij de ADSL-technologie hoger ligt dan met een conventionele analoge modem noemen we dit ook wel een breedbandtechnologie. ADSL laat toe om een breedbandverbinding tot stand te brengen tussen twee telefoonaansluitingen via het bestaande PSTN- of ISDN-telefonienetwerk. Met ADSL is de snelheid waarmee een internetgebruiker data kan ontvangen (downstream) groter dan de snelheid waarmee diezelfde gebruiker data kan versturen (upstream). Dit is dan ook de reden van het woord Asymmetrisch in de afkorting ADSL. Wie data met dezelfde snelheid wil kunnen versturen en ontvangen moet de SDSL-technologie gebruiken. In BelgiŽ en Nederland kregen veel gezinnen aan het einde van de 20e eeuw toegang tot het Internet via inbelverbindingen met de analoge modem of ISDN-modem. Bij de opkomst van de breedbandtechnologie (xDSL-technologie) werd het mogelijk met hetzelfde paar koperdraden dat voor analoge telefonie of ISDN werd gebruikt, sneller internetverkeer te realiseren. De xDSL-technologie is een succes omdat het wordt gesteund door de telefonie-operatoren, omdat deze hun bestaande netwerk van koperkabels konden blijven behouden en snellere datacommunicatie konden aanbieden door toevoeging van componenten die de breedbandverbinding over de bestaande koperdraden tot stand kunnen brengen.

ADSL 2

[bewerk] Downloadsnelheid Een ADSL2+-verbinding heeft een theoretische downloadsnelheid tot 24 Mbit/s. Voor ADSL is dit maximaal 12Mbit/s. De effectieve downloadsnelheid is echter sterk afhankelijk van de afstand tussen de telefoonaansluiting en de telefooncentrale en de kwaliteit van het koper. Ook is van belang dat het modem zo dicht mogelijk op het ISRA-punt (KPN-aansluiting in de woning) zit. Kabel doortrekken naar een wandcontactdoos is funest: Afst. - Downloadsnelheid <0,7 KM - 24 Mbps <1,2 KM - 22 Mbps <1,6 KM - 20 Mbps <1,9 KM - 18 Mbps <2,1 KM - 16 Mbps <2,3 KM - 14 Mbps <2,5 KM - 12 Mbps <2,7 KM - 10 Mbps <3,1 KM - 8 Mbps <3,4 KM - 6 Mbps <3,9 KM - 4 Mbps <4,7 KM - 2 Mbps <5,3 KM - 1 Mbps [bewerk] Uploadsnelheid De uploadsnelheid varieert van 1 tot 3,5 Mbit/s. De in Nederland en BelgiŽ toegelaten variant van ADSL2+ laat echter maximaal 1.3 Mbps upload toe, Annex M is niet toegelaten in verband met teveel overspraak op andere telefoonlijnen. ITU G.992.5 ADSL2+ 24 Mbit/s 1.3 Mbit/s ITU G.992.5 Annex M ADSL2+ 24 Mbit/s 3.5 Mbit/s [bewerk] Gebruik Deze snelheden zijn noodzakelijk voor het aanbieden van nieuwe diensten over het internet zoals televisie van hoge (DVD-)kwaliteit. Het wordt dus voor de TV-kijker een concurrerend medium voor de kabel, digitenne en de satelliet (Triple play). [bewerk] Overig ADSL2 is in 2005 voor gebruikers beschikbaar gekomen in Nederland. De afstand tot de wijkcentrale mag maximaal 7 km* bedragen (bij ADSL2+ met 24 Mbit/s is dat maximaal 1200 meter of 4000 feet). * veel providers hanteren hierom een maximum van 3500 tot 5000 meter als leverbaar. [bewerk] Kosten anno 2006 Van 20,- tot 120,- euro per maand. Plus aansluitkosten van een 0,- tot 200,- euro. [bewerk] Aanbieders Begin 2006 zijn er enkele partijen die ADSL2 aanbieden in Nederland Versatel - als onderdeel van Triple play Orange - als onderdeel van Triple play Tiscali - tot 20 Mbit Speedlinq - tot 10 Mbit Xenosite - tot 24Mbit (wide open) TweakDSL tot 24Mbit (wide open) InterNLnet tot 24 mbit (wide open) Solcon ISP tot 24 mbit Demon (van BBNed) tot 24mbit TweakDSL (via BBned) tot 24Mbit TweakDSL (via BabyXL) tot 20Mbit

VDSL

VDSL is een van de opvolgers van ADSL waarbij een veel hogere download- en uploadsnelheid mogelijk zijn. VDSL staat voor Very high bit rate Digital Subscriber Line. "Very high" betekent snelheden tot 52 Mbps download en 13 Mbps upload, of in synchrone modus 26 Mbps. Klassiek ADSL haalt maximaal 8 Mbps download en 1 Mbps upload. Wanneer VDSL met ADSL en ADSL2+ wordt vergeleken, verschilt vooral de upload. Aangezien deze bij de beide oudere verbindingen een theoretische maximum van 1 Mbps heeft, is 13 Mbps een enorme verandering. De downloadsnelheid verandert iets rustiger, vergeleken met de 8 Mbps van ADSL en de 26 Mbps van ADSL2+. Vooral de peer-to-peer-wereld ziet veel voordelen in dit netwerk. Dankzij de grote upload kunnen meer gegevens verstuurd worden en zo weer ontvangen bij anderen. Ook biedt het voordelen in digitale televisie aangezien hier veel bandbreedte voor vereist is. Grootste nadeel van VDSL is dat de afstand tussen aansluiting en centrale maximaal 1200 meter mag zijn, terwijl dit bij ADSL maar liefst 5 km kan zijn. Om dit probleem op te lossen worden er glasvezels gegraven naar de wijkverdeler en in de wijkverdeler wordt dan de VDSL-centrale geplaatst. Zo wordt de afstand die over koperkabel moet een stuk korter (gemiddeld 400-800 meter). Tevens is dit een grote stap verder richting glasvezelverbindingen bij gewone huishoudens. [bewerk] Nederland De marktleider in de Nederlandse ADSL-markt, KPN, verwacht tussen 2007 en 2009 heel Nederland te hebben voorzien dan VDSL. Daartoe migreert het bedrijf zijn netwerk van 1400 geschakelde telefooncentrales naar 200 centrales in volledig IP-netwerk. [bewerk] BelgiŽ In BelgiŽ wordt VDSL aangeboden door Belgacom. [bewerk] Andere varianten Andere varianten van DSL zijn: ADSL 5 km, 8 Mbps download, 1 Mbps upload 1 SDSL 4 km, 2,3 Mbps download, 2,3 Mbps upload 1 ADSL2+ 6km, 25 Mbps download, 3,5 Mbps upload 1 2 ADSL2+ 6km, 25 Mbps download, 1,3 Mbps upload 1 3 Er is nu ook een nieuwe versie van VDSL gestandaardiseerd. Deze heet VDSL2 en is op voornamelijk twee punten verbeterd: De snelheid is opgetrokken tot 100 Mbps up- en download, De maximale afstand tussen aansluiting en centrale is verhoogd naar 3500 meter.

Door You i.s.m adsl.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 29 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?